Zarejestruj się/Zaloguj się: Pracodawca lub kandydat 

Praca w Polsce 2023

Praca w Polsce 2023

Zmiany dla pracowników w 2023

Praca w Polsce 2023. Czekają nas istotne zmiany w kodeksie pracy. Nie dotyczy to tylko minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pewnym sensie czeka nas rewolucja w przepisach. W nowym wymiarze w kodeksie pracy pojawi się pojęcie praca zdalnej. Pracownik otrzyma dodatkowe dni urlopowe. A pracodawca będzie mógł kontrolować stan trzeźwości pracownika. Szukaj najnowszych ofert pracy za granicą za pośrednictwem agencji pracy w Niemczech.

Kodeks pracy 2022/2023 istotne zmiany przed nami

Czekają nas trudne czasy. Nie tylko ekonomicznie ale także zawodowo. Na pewno w części zyskamy ale jak jesteśmy pracodawcami, to już nie koniecznie. Spowiedziami się bardzo istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Pojawią się nowe dni wolne od pracy. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowy urlop z powodu „siły wyższej”, czyli dwa dni robocze lub 16 godzin urlopu spowodowanego działaniem siły wyższej, jak np. wypadek, choroba lub ważne życiowe zdarzenie. Tutaj jedna nie dostaniem pełnego wynagrodzenia. Nawet nie 80% jak do tej pory na zasiłku chorobowym. Ten urlop ten ma być płatny w wysokości 50 procent wynagrodzenia.

Dlaczego czekają nas tak istotne zmainy?

Wszystko nie do końca zależne jest od prawa polskiego. Nowelizacja kodeksu pracy jest uzależniona od przepisów unijnych oraz dyrektywy work-life balance dot. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ostanie lata pokazują jak ważne jest zdrowie. Pandemia pokazała nam, że powinno się uregulować temat pracy zdalnej. W tym systemie pracy pracodawca pokryje koszty energii elektrycznej oraz opłaty za Internet. Oczywiście zwrot kosztów dotyczy okresu pracy w domu i godzin ustalonych na linii pracodawca-pracownik. Sprawdź najnowsze połączenia busem do Polski.

Praca w Polsce 2023

Nowością w przepisach będzie możliwa kontrola trzeźwości pracownika w czasie wykonywanej pracy. Oczywiście jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracownika lub innych osób lub też ochrony mienia. Kolejną bardzo istotną zmianą w pracy w 2023 roku, będzie konieczność obowiązkowego podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umów na czas określony. Umowy na okres próbny będziemy zawierać na okres maksymalnie 6 miesięcy. Pracownicy będą również mogli zwrócić się do pracodawcy o zmianę formy zatrudnienia.

Zmiany w zasiłku macierzyńskim i elastyczny czas pracy rodziców

Elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 lat. Nie, jak do tej pory rodziców dzieci do 4-go roku życia. Ma to zapewne pozytywnie wpłynąć na zwrot populacji wśród młodych Polaków. Nowe uwarunkowania mają także nie pozwalać pracodawcy zlecania takim pracownikom pracy w nocy, wysyłania ich w delegację czy ustalania nadgodzin bez zgody pracownika. Sprawdź najnowsze oferty pracy w Polsce

Zasiłek macierzyński zostanie ustalony na poziomie 70-procentowego zasiłku za cały okres trwania urlopu rodzicielskiego. Obecnie matki na zasiłku mogą liczyć na 100 proc. zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu i 60 proc. za cały pozostały okres.

Masz jakiś problem bądź pytania?

odezwiemy się jak najszybciej