Zarejestruj się/Zaloguj się: Pracodawca lub kandydat 

Pielęgniarki Niemcy

Pielęgniarki Niemcy

Ile zarabia pielęgniarka w Niemczech?

Pielęgniarki Niemcy. Polskie pielęgniarki są zachęcane przez niemiecki rynek pracy do pracy w pielęgniarstwie. Ale także w szpitalach, czy domach opieki. Zapotrzebowanie to jest zgodne z trendem starzenia się społeczeństwa. Za naszą zachodnią granicą 20% lub więcej populacji ma obecnie ponad 60 lat. Średni wiek obywatela Niemiec może wzrosnąć nawet o cztery lata, z 45 do 49 lat, w ciągu najbliższych 30 lat. W Polsce również brakuje pielęgniarek, ale ze względu na niskie zarobki wiele z nich szuka zatrudnienia za granicą. Czy Polska pielęgniarka może pracować w Niemczech?

Jaka jest średnia płaca pielęgniarek w Polsce?

W naszym kraju trwa dyskusja na temat tego, ile zarabiają pielęgniarki. Z jednej strony są doświadczone pielęgniarki, które chcą kontynuować pracę pomimo stosunkowo niskich zarobków. Z upływem czasu będzie ich coraz mniej w branży. Decyzje młodych ludzi o podjęciu pierwszej pracy pielęgniarskiej za granicą po ukończeniu studiów są kolejnym dowodem na to, że zarobki pielęgniarek nie są szczególnie atrakcyjne w naszym kraju. Wszechobecne negatywne postrzeganie stanu służby zdrowia i warunków w niej panujących robi swoje. Na jakie wynagrodzenie może liczyć pielęgniarka w rodzimym kraju?  W zależności od stopnia wykształcenia i doświadczenia zarobki pielęgniarek wynoszą do 5 478 zł brutto.  Oczywiście dotyczy to tylko osób z jednym etatem, co przy obecnych kosztach życia jest już bardzo rzadkie. Oferty pracy dla pielęgniarek.

Ile zarabia pielęgniarka w Niemczech w szpitalu?

Wyjazdy zagraniczne kuszą pielęgniarki i ma to sens. Pielęgniarki Niemcy, ich siłą jest euro, które jest znacznie większa niż złotówki, a kwoty za miesiąc pracy mogą po przewalutowaniu przyprawić o zawrót głowy! Jak to wygląda w rzeczywistości? Jaka jest średnia pensja pielęgniarska w Niemczech? Wynagrodzenie wykwalifikowanych pielęgniarek pracujących w opiece jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku kobiet bez dyplomu. Rozbieżność może sięgać nawet kilkuset euro. Wiele zależy od obszaru, poziomu trudności lub rodzaju zatrudnienia, takiego jak samodzielna praca lub korzystanie z usług agencji. W przypadku pracy w szpitalach, wynagrodzenie wykwalifikowanej pielęgniarki może nawet przekraczać 4000 euro miesięcznie. Aby jednak tak się stało, trzeba dość biegle posługiwać się językiem niemieckim lub mieć silną chęć jego zdobycia (młodsze osoby częściej wybierają tę drogę). Warto pamiętać, że pielęgniarka ma znacznie więcej obowiązków niż np. opiekun osoby starszej. Praca Niemcy.

Czy dyplomy pielęgniarskie są uznawane w Niemczech?

Nostryfikacja jest istotna dla pracodawców, którzy na przykład szukają opiekuna dla osoby starszej, ponieważ ma ona zastosowanie nie tylko w kontekście zatrudnienia w służbie zdrowia. Może to skutkować większymi dochodami dla wykwalifikowanej pielęgniarki niż dla osoby bez doświadczenia lub wykształcenia.

Pielęgniarki Niemcy. Jak uzyskać potwierdzenie dyplomu za granicą? 

Jeżeli polska pielęgniarka posiada uznane kwalifikacje zawodowe – tzw Urkunde – oczywiście może  pracować w innych krajach Unii Europejskiej,  także w Szwajcarii i krajach tworzących Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak uzyskać Urkunde w Niemczech?

Na początek należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie i uiścić opłatę, która waha się w granicach kilku euro. W zależności od kraju związkowego, w którym polski dyplom ma zostać uznany, może być wymagany inny zestaw dokumentów. Zazwyczaj do nostryfikacji wymagane są następujące dokumenty:

  • dyplom z oryginałem i tłumaczeniem przysięgłym,
  • zaświadczenie z niemieckiego urzędu o niekaralności, zaświadczenie od pracodawcy, u którego będziesz pracować
  • CV
  • dowód niemieckiego miejsca zameldowania
  • Certyfikat językowy na poziomie B2( Insytut Goethego lub TELC)

Na stronie www.anerkennung-in-deutschland.de można znaleźć adresy biur w całych Niemczech.

Masz jakiś problem bądź pytania?

odezwiemy się jak najszybciej